| Hem | Gården | Flygeln | Lamm | Skinn | Omgivning | Hitta hit | Kontakt |

Allén
Flygeln

 

 

 

  Gården
 

Gården Tings har funnits i släktens ägo från 1500-talet. Tyvärr finns det inte kyrkoböcker längre tillbaka. Vi är nu den 14:e och 15:e generationen som bor och brukar jorden. Vad namnet Tings kommer ifrån vet man inte, men det spekuleras i att det har varit en Tingsplats här. På vår mark finns det rester av två hus från Järnåldern och även 19 järnåldersgravar. Där tror man att Tingsplatsen låg.

När det stora boningshuset byggdes finns inte dokumenterat. Teorin är att det var ett litet hus från början som har byggts på. De tjocka tvåmeters väggarna i källaren tyder på detta. 1938 gjordes det en större tillbyggelse med brutet tak. Då köptes det in nya moderna värmeledningar och tyvärr revs alla kakelugnar ut.

På gården har det bedrivits jordbruk i stor skala med djurhållning och sädesodling. Det har funnits både nöt, grisar, höns, hästuppfödning och självklart lamm. Vi är KRAV certifierade och har en lammproduktion. Våra djur vårdar betesmarker med speciella värden och håller vårt fina landskap öppet.

Förutom boningshuset och flygeln finns det 12 ekonomihus. Allt från hönshus, lammhus, smedja, magasin, vagnslider, maskinhall till den stora ladugården som byggdes 1900. Ladugården byggdes om 1972 till svinhus och hyrdes efter avvecklingen ut till Kronan som förvarade materiell här.

E-post: info@tingsgard.se Telefon: 0498-530 09